بارگیری...
بافت مردانه اسپرت

بافت مردانه اسپرت

در صورت تمایل به خرید محصولات زیر بر روی عکس محصول کلیک کنید

بافت مردانه 2140 

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2140

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:70 cm دور سینه:100 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه 112 cm
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

بافت مردانه 2139 

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2139

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:70 cm دور سینه:102 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه 110 cm
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

بافت مردانه 2136

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2136

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بند یقه جهت تنظیم دور یقه

بافت مردانه 2121

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2121

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:70 cm دور سینه:102 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه 110 cm
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه
دارای جیب مخفی جهت محافظت دستان از سرما

بافت مردانه 2120

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2120

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:70 cm دور سینه:100 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه 110 cm
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

بافت مردانه 2119

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2119

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:70 cm دور سینه:100 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه cm110

بافت مردانه 2118

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2118

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بندیقه جهت تنظیم دور یقه

بافت مردانه 2118

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2117

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود

 بافت مردانه 2113

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2113

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:72 cm دور سینه:100 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه cm110
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

بافت مردانه 2111

 

خرید بافت مردانه کد محصول : 2111

مناسب برای دو سایز L,XL
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز L قد:72 cm دور سینه:100 cm 
سایز XL قد:75cm دور سینه سینه cm110
دارای سگک یقه جهت تنظیم یقه

نظرات کاربران

نظر بدهید