بارگیری...
ژاکت مردانه

ژاکت مردانه

در صورت تمایل به خرید محصولات زیر بر روی عکس محصول کلیک کنید

 

 

ژاکت مردانه2146

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2146

مناسب برای سایز L
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد:70 سانتی متر
دور سینه:100 سانتی متر 
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2147

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2147

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2144

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2144

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2142

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2142

مناسب برای سایز L
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد:70 سانتی متر
دور سینه:100 سانتی متر 
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2145

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2145

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2158

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2158

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای یقه اسکی جهت محافظت گردن در برابر سرما

ژاکت مردانه2133

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2133

مناسب برای سایز L
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد:70 سانتی متر
دور سینه:100 سانتی متر 
دارای دارای دکمه کنر یقه جهت سهولت در باز و بسته کردن یقه

ژاکت مردانه2159

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2159

مناسب برای سایز L
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد:70 سانتی متر
دور سینه:100 سانتی متر 
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه2161

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2161
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد:70 سانتی متر
دور سینه:100 سانتی متر 
دارای زیپ کنار یقه جهت سهولت در باز و بسته کردن یقه

ژاکت مردانه2160

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 2160

مناسب برای سایز L
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
قد: 70 سانتی متر
دور سینه: 100 سانتی متر 
دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه1411

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 1411

جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای بند یقه جهت تنظیم یقه

ژاکت مردانه1403

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 1403

بافت مردانه 1403
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود

ژاکت مردانه1402

 

خرید ژاکت مردانه کد محصول : 1402

بافت مردانه کد 1402
جنس بافت: نخ اکرولیک (کارخانه رضا نخ)
سایز محصول:فری سایز برای دور سینه ۸۴سانتی متر تا دور سینه 100 سانتی متر و تا قد 70 سانتی متر مناسب خواهد بود دارای یقه اسکی جهت محافظت گردن در برابر سرما

نظرات کاربران

نظر بدهید