بارگیری...
آشنایی با انواع پارچه بخش دوم

آشنایی با انواع پارچه بخش دوم

در این مقاله به توضیح پارچه های کرپ ، کرپ موس ، کرپون ، پارچه ساتن ، پارچه گاباردین ، اشبالت ، نوبوک ، حریر ، پارچه لیوسل ، پارچه کنف ، پارچه آکریلیک و ... می پردازیم . با ما در ادامه همراه باشید