بارگیری...
آشنایی با انواع پارچه بخش اول

آشنایی با انواع پارچه بخش اول

پارچه لایه‌ای انعطاف پذیر است که از شبکه‌ای از نخ‌ها یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده‌ است ؛ که نوع نخ‌ها یا الیاف و ساختار و نحوه قرارگیری آن‌ها در کنار یکدیگر ساختمان پارچه و خصوصیات فیزیکی آن را بوجود می‌آورد . در این مقاله به آشنایی انواع پارچه های موجود می پردازیم